BMW VALUE LINE.

Kit-uri de service şi reparaţii
pentru BMW şi MINI.

Termeni şi condiţii

Acceptarea Termenilor şi Condiţiilor
Folosirea site-ului www.bmw-valueline.ro (inclusiv vizitarea acestuia, înregistrarea, folosirea serviciilor oferite de BMW Vertriebs GmbH Salzburg, Sucursala Bucureşti prin intermediul site-ului bmw-valueline.ro) implică acceptarea în totalitate şi necondiţionată a Termenilor şi Condiţiilor expuşi mai jos. Prin urmare, se recomandă citirea cu atenţie a Termenilor şi Condiţiilor. 
Atenţie: Folosirea site-ului bmw-valueline.ro şi serviciile furnizate de acesta sunt rezervate doar persoanelor care au împlinit 18 ani. 
BMW Vertriebs GmbH Salzburg, Sucursala Bucureşti îşi rezervă dreptul de a modifica sau de a actualiza unilateral Termenii şi Condiţiile oricând, fără notificarea prealabilă a persoanelor care utilizează acest site. Accesând pagina Termenilor şi Condiţiilor puteţi citi întotdeauna cea mai recentă versiune a acestor prevederi, valabilă şi aplicabilă la momentul accesării. 

Scopul urmărit 
Scopul acestor Termeni şi Condiţii este de a defini şi reglementa condiţiile de utilizare a acestui site, precum şi termenii şi condiţiile aplicabile serviciilor oferite de BMW Vertriebs GmbH Salzburg, Sucursala Bucureşti prin intermediul site-ului bmw-valueline.ro persoanelor fizice şi/sau juridice în vederea vizualizării de modele BMW disponibile spre achiziţionare prin dealerii BMW. 
Pagină bmw-valueline.ro conţine legături sau trimiteri către alte site-uri/pagini de internet pentru utilizarea cărora se vor aplică termeni şi condiţii de utilizare specifici, astfel cum sunt aceştia specificaţi pe site-urile/paginile respective, BMW Vertriebs GmbH Salzburg, Sucursala Bucureşti nefiind răspunzătoare şi neasumându-şi nicio obligaţie pentru conţinutul respectivelor site-uri şi/sau cu privire la orice alte legături sau trimiteri din acestea. Includerea legăturilor sau trimiterilor în Pagina bmw-valueline.ro este făcută de regulă pentru ajutorul sau în interesul Utilizatorului, iar în alte cazuri în scop publicitar. întrucât BMW Vertriebs GmbH Salzburg, Sucursala Bucureşti nu poate garanta/controla actualitatea/exactitatea informaţiilor prezente pe siturile unor terţi, la care se face trimitere pe Pagina bmw-valueline.ro, Utilizatorul accesează acele site-uri şi/sau le foloseşte produsele/serviciile exclusiv pe propriul risc şi pe propria răspundere. 
întregul conţinut al Paginii bmw-valueline.ro incluzând, dar fără a se limita la texte, imagini, grafice, programe, precum şi orice alte date şi aplicaţii, sunt proprietatea BMW Vertriebs GmbH Salzburg, Sucursala Bucureşti şi/sau a partenerilor săi, fiind protejate conform Legii drepturilor de autor şi legilor privind dreptul de proprietate intelectuală şi industrială. Preluarea oricăror informaţii şi/sau date de pe acest site în scopul republicării, distribuirii totale sau parţiale sau în orice alte scopuri, sub orice formă, fără acordul scris prealabil al Furnizorului este strict interzisă şi se pedepseşte conform legilor în vigoare. 

Definiţii
Termenii folosiţi în prezentul act vor avea următorul înţeles:
Pagina bmw-valueline.ro - site-ul bmw-valueline.ro, inclusiv orice secţiune sau subpagina a acestuia. Site-urile şi/sau paginile de internet ori alte componente ale acestora ce aparţin unor terţi şi care sunt accesate de către Utilizatori ca urmare a legăturilor sau trimiterilor disponibile pe site-ul bmw-valueline.ro nu fac obiectul şi nici nu intră în sfera acestei definiţii.
Lista de Preţuri - preţurile practicate de BMW Vertriebs GmbH Salzburg, Sucursala Bucureşti pentru serviciile şi produsele oferite prin intermediul Paginii bmw-valueline.ro.
Utilizator - orice persoană fizică, în vârstă de cel puţin 18 ani, cu capacitate de exerciţiu deplină, care acceseaza Pagina bmw-valueline.ro, fiind interesată de datele, informaţiile, Anunţurile şi/sau serviciile furnizate prin intermediul Paginii bmw-valueline.ro; precum şi orice persoană fizică (inclusiv persoană fizică autorizată) şi/sau persoană juridică care achiziţionează servicii furnizate de BMW Vertriebs GmbH Salzburg, Sucursala Bucureşti prin intermediul Paginii bmw-valueline.ro.
Furnizor/BMW Vertriebs GmbH Salzburg, Sucursala Bucureşti – Bucureşti - Ploieşti 42-44, Building B, 3rd fl.013696 Bucharest, E-mail: contact@bmw-valueline.ro; Fax:+40 213 041 599
Anunţ - ofertă publică lansată de un Utilizator cu scopul de a fi publicată de către BMW Vertriebs GmbH Salzburg, Sucursala Bucureşti prin intermediul Paginii bmw-valueline.ro cu privire la vânzarea de Vehicule sau produse conexe.
Termeni şi Condiţii - prevederile din acest document, create de BMW Vertriebs GmbH Salzburg, Sucursala Bucureşti care definesc condiţiile şi regulile pe care Utilizatorul trebuie să le respecte în vederea utilizării Paginii bmw-valueline.ro, aplicabile în egală măsură la achiziţionarea de către Utilizatori a serviciilor furnizate de BMW Vertriebs GmbH Salzburg, Sucursala Bucureşti prin intermediul Paginii bmw-valueline.ro.
Vehicul - autoturism. De asemenea termenul Vehicul se mai poate referi şi la piese sau accesorii auto, precum şi servicii conexe industriei auto sau la alte sisteme mecanice utilizate în mod curent pentru transportul de persoane şi/sau bunuri ori pentru efectuarea de servicii sau lucrări conexe.
Dealer - societate comercială înregistrată pe Pagina bmw-valueline.ro şi care a încheiat un contract de prestări servicii cu Furnizorul.

Disponibilitatea modelelor prezente şi modalitatea de rezervare
1. BMW Vertriebs GmbH Salzburg, Sucursala Bucureşti nu îşi asumă acurateţea sau disponibilitatea modelelor BMW existente pe platformă, modelele de pe platformă find prezentate cu scop informativ. Acestea pot sau nu să fie disponibile spre comercializare de către unul dintre dealerii BMW autorizaţi.
2. Utilizatorii site-ului au posibilitatea de a îşi rezerva un model folosind platforma şi au la dispoziţie 7 zile spre a vizita un dealer autorizat BMW pentru a perfecta vânzarea modelului.
3. Informaţiile prezentate pe site sunt cu titlu de informare şi nu obligă în nici un fel BMW Vertriebs GmbH Salzburg, Sucursala Bucureşti sau unul dintre dealerii săi în nici un fel.
4. Utilizatorul are dreptul de a îşi rezerva un model BMW, iar această acţiune nu limitează şi nici nu obligă utilizatorul în vreun fel.
5. Platforma online www.bmw-valueline.ro foloseşte astfel ca modalitate de prezentare a modelelor BMW şi nu intermediază în nici un fel vânzarea acestora.

Drepturile şi Obligaţiile Utilizatorului
Orice persoană care accesează Pagina bmw-valueline.ro şi/sau care oferă date şi/sau informaţii cu caracter personal prin intermediul formularelor disponibile pe Pagina bmw-valueline.ro, îşi manifestă consimţământul în mod expres şi neechivoc pentru ca BMW Vertriebs GmbH Salzburg, Sucursala Bucureşti să prelucreze datele cu caracter personal furnizate de Utilizatori cu această ocazie. Datele cu caracter personal colectate de către BMW Vertriebs GmbH Salzburg, Sucursala Bucureşti prin intermediul Paginii bmw-valueline.ro vor fi utilizate pentru scopurile asociate achiziţionării de către Utilizatori a serviciilor şi produselor oferite de Furnizor prin intermediul acestui site, respectiv prestării în condiţii optime a serviciilor solicitate de către Utilizatori Furnizorului, precum şi, în general, a administrării relaţiei Furnizorului cu Utilizatorii, în scopuri de marketing (inclusiv marketing direct), în vederea efectuării de studii de piaţă şi inclusiv întreprinderea de alte activităţi de către Furnizor, permise de lege, ce nu fac obiectul altor aprobări separate exprese din partea Utilizatorilor. Prin urmare, toate datele oferite de Utilizatori prin accesarea şi/sau completarea formularelor disponibile pe Pagina bmw-valueline.ro vor putea fi colectate şi prelucrate de către Furnizor, putând fi folosite de către acesta. în situaţii excepţionale, conform prevederilor legale în vigoare, autorităţile pot solicita ca Furnizorul să dezvăluie anumite informaţii care pot conduce la identificarea unui Utilizator, conform prevederilor legale aplicabile. Conform Legii nr. 677/2001, fiecare Utilizator beneficiază de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a se adresa justiţiei. Totodata, Utilizatorul are dreptul să se opună prelucrării datelor personale care îl privesc şi să solicite ştergerea datelor.
Pentru exercitarea oricăruia dintre aceste drepturi, Utilizatorul se poate adresa cu o cerere scrisă în acest sens, datată şi semnată, la următoarea adresă: BMW Vertriebs GmbH Salzburg, Sucursala Bucureşti, Bucureşti - Ploieşti 42-44, Building B, 3rd fl. , specificând totodată dreptul pe care doreşte să îl exercite asupra datelor sale.
Modificările prezentului document
Furnizorul îşi rezervă dreptul de a modifica Termenii şi Condiţiile, inclusiv Lista de Preţuri fără o notificare prealabilă a Utilizatorului. Este responsabilitatea Utilizatorilor de a verifica periodic conţinutul acestor Termeni şi Condiţii.
Legea aplicabilă.
Litigii Drepturile şi obligaţiile părţilor, menţionate în prezentul act, precum şi toate efectele juridice pe care acesta le produce sunt guvernate de legea română în vigoare. Orice litigiu care are ca obiect o dispută apărută în legătură cu aceşti Termeni şi Condiţii urmează a fi soluţionat de instanţele competente din România.